Nieuwsbrief April 2024

nieuwsbrief april
Geachte sportvrienden,
 
Korvesta is in beweging. En dat is geen loze kreet. Op diverse vlakken zijn we bezig om de organisatie goed neer te zetten, en Korvesta klaar te maken voor een mooie toekomst. 
 
Vrijwilligersbenadering:
Enkele leden zijn bezig om ouders een interview af te nemen, om elkaar beter te leren kennen, en om te kijken hoe we met z’n allen kunnen bijdragen aan de werkzaamheden binnen de vereniging. De ervaringen zijn zeer positief. Enkele mensen hebben zich aangemeld als structurele vrijwilliger, en anderen kunnen we ad-hoc benaderen om te ondersteunen bij diverse zaken. Een mooie opsteker, om te zien dat vele handen licht werk maken.  

Schoolkorfbal 15 mei:
De clinics op de scholen zijn al bijna weer voorbij, en we kunnen constateren dat deze lessen zeer positief ontvangen zijn door de deelnemende scholen, en vooral de kinderen. Korfbal wordt steeds bekender als keuze om het te gaan beoefenen. We verwachten een mooi toernooi op 15 mei op ons veld.
Ook zal Korvesta aanwezig zijn op de Koningspelen. Drie dagen worden er clinics gegeven op sportpark Klinkenvlier aan de kinderen.

Kangoeroeklup:
Het bestuur, heeft in overleg met Jessica Hoekman besloten om structureel met een kangoeroegroep te starten. Op de woensdagmiddag van 17.30-18.30 uur geeft Jessica les aan de kangoeroegroep, om hen op een speelse wijze kennis te laten maken met de korfbalsport. Er zal nog een tweede trainer(ster) bij komen.

Familietoernooi op 22 juni:
De activiteiten commissie organiseert op 22 juni een familietoernooi. Dat is een gezellig toernooi waar hele families aan deel kunnen nemen. Of je korfballen kunt of juist niet, doet niet ter zake. Gezelligheid staat voorop.
Wie wil er nou niet wedstrijden spelen met de kinderen in 1 ploeg. Prachtig toch. En nadien al dan niet meedoen aan de bbq.

Mindervalidentoilet:
De eerste stappen zijn gezet om een uitbouw, voor de huidige kantine ingang, te realiseren. De tekeningen van het aanzicht zijn in concept klaar, en hangen op het Whiteboard in de kantine. De aanvraag voor een bouwvergunning gaat de deur uit. We zullen moeten bekijken, welk materiaal er gebruikt zal worden voor deze uitbouw, steen, kerlid,oid.
Mocht u vragen hebben, stel die dan aan Remon Botter, Arie Driehuizen of Theo Blauw. Zij vormen de bouwgroep voor de begeleiding van dit project.

Verduurzaming:
En of het nog niet genoeg is, gaan we starten met een verduurzamingsproject. Het is de bedoeling dat we in 2030 van het gas afgaan. Op dit moment wordt er, in overleg met Langeland-Borgman, gekeken wat er allemaal nodig is om Korvesta zover te krijgen. De subsidiemogelijkheden worden bekeken, en de gemeente zal ook een bijdrage leveren aan het geheel. Daarnaast maken we weer gebruik van de BOSA, om ook daar een deel van de gelden aan te vragen. We zullen u op de hoogte houden.

Zo ziet u, dat er naast het korfballen nog genoeg dingen op de rol staan. Zeker, het kost energie, maar we krijgen op dit moment ook enorm veel energie terug door uw bijdrage, en enthousiasme voor de club.

Ons credo is dan ook altijd: Met z’n allen staan we sterk, en kunnen we Korvesta een mooie toekomst geven.