Nieuwsbrief December 2023

Nieuwsbrief dec23
Geachte sportvrienden,
 
De zaalcompetitie is enige weken onderweg. Door de tijd, rondom de Goedheiligman, zijn er veel afzeggingen voor de wedstrijden, en dat is in een zaalcompetitie wel lastig, omdat er dan extra zaalruimte ingehuurd moet worden, om de wedstrijden te spelen. Soms kunnen we inhalen op een trainingsavond, maar dan kan een andere ploeg niet trainen. Dat zijn de perikelen in een zaalseizoen, waar we om moeten gaan. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er zo weinig mogelijk afgezegd wordt.
 
Er is een trainersaanpassing gedaan bij de F1 ploeg. Jessica Hoekman en Danique Smit gaan samen deze ploeg trainen, om de kinderen op een hoger plan te krijgen. Het doel is, om de kinderen ook individueel beter te kunnen begeleiden. We hebben er alle vertrouwen in dat de ploeg hierdoor de begeleiding krijgt die ze verdienen.
 
Geen Training Kerstvakantie:
In de kerstvakantie zal er niet getraind worden op 27/12 en 3/1.
Vaak zijn er dan minder spelers op de trainingen, en daarom wordt er, vanwege de hoge zaalkosten, in de kerstvakantie, en de voorjaarsvakantie niet getraind. 
 
Bingoavond op 8 december:
De activiteitencommissie houdt op 8 december een Bingoavond met leuke prijzen. 
Komt allen!!
Grote Clubactie:
De Grote Clubactie is een groot succes geworden. Het doel was, om er nieuwe kantinetafels aan te kunnen schaffen, en dat komt een behoorlijke stap dichterbij. De opbrengst is 1064 euro.
De beste verkoper zal door, onze penningmeester, Arie Driehuizen beloond worden tijdens de trainingsavond van 6 december.
 
Ledenvergadering Korvesta:
De ledenvergadering werd goed bezocht, en er was een goede inbreng van de aanwezige leden. Korvesta volgt het beleidsplan 2022-2024, en zijn op de goede weg. Toch zullen er meer handjes nodig zijn, om alles in goede banen te leiden. Arie Driehuizen kreeg een zilveren korfje voor zijn 25-jarig lidmaatschap van Korvesta.
Ook stemde de ledenvergadering in met een contributieverhoging van € 0,50 met ingang van 1 juli 2024.
 
We zijn op de goede weg, en willen langzaam doorgroeien naar een stabiele vereniging, waar voor iedereen plaats is in de diverse ploegen.
Langs deze weg wensen wij iedereen alvast een warme decembermaand, met daarin veel aandacht voor elkaar, en een ander. Samen, is het basisdoel van Korvesta, laten we er allemaal aan meewerken.