Nieuwsbrief Januari 2023

nieuwsbrief januari

Korvesta staat dit jaar in de steigers.

Zowel de organisatie als de accommodatie krijgt dit jaar heel veel aandacht.

Afgelopen week is de nooduitgang gereed gekomen (zie foto), en de volgende stap is een andere keuken plaatsen voordat het veldseizoen weer kan beginnen. In de zomer het mindervaliden toilet.
Daar rond omheen gaat er groot onderhoud plaatsvinden, ophanging reclameborden aanpassen, en nog een sproei installatie aanleggen op ons veld.
Je begint al te zweten, als je aan  al het werk denkt, maar met uw hulp kan er veel werk verzet worden.
 
Zoals we al in  het beleidsplan hebben verwoord, zal er ook aan de organisatie het nodige moeten gebeuren.
Voor een vereniging is het belangrijk dat de leden open staan om een minimale bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. Niet iedereen zal staan te springen, maar de noodzaak is er wel. We gaan dan ook kijken waar we, in overleg, vrijwilligers kunnen plaatsen.

Zo zijn trainers, coaches en scheidsrechters een hele belangrijke schakel voor de club, want tijdens de trainingen wordt het klimaat van een vereniging geschapen. De wedstrijden zijn daar een uitvoering van.
 
Ouders die achter hun kind staan, om te sporten, zijn enorm belangrijk in dit proces. Zij zijn degenen die met hun kind onze korfbalsport kunnen uitdragen, door erover te praten met ouders van andere kinderen, en andere buurtgenoten. Er ligt nog steeds een taboe om over je hobby, de korfbalsport, te praten. Dat je er juist over moet praten, op school of met vrienden is juist heel belangrijk om de taboe te doorbreken. Op school kun je een spreekbeurt houden. 

Op 24 mei zal er weer een schoolkorfbaltoernooi worden gehouden. Voorafgaand zullen vele kinderen kennis gaan maken met onze mooie sport doordat ze clinics op diverse scholen  zullen krijgen. Het toernooi  wordt elk jaar groter, en dat is prachtig om mee te maken, maar legt ook een druk op de technische organisatie, omdat je graag de nieuwe leden wil voorzien van goede trainers en coaches.

In dit kader moet ik Teun van der Ploeg noemen, die met zeer veel enthousiasme elke zaterdag training geeft aan onze kangoeroes. Als je praat over invloed van ouders, dan is het in die doelgroep van onmisbaar belang, omdat die kinderen niet komen zonder de ouders. Als de ouders niet willen, komen er geen nieuwe kinderen bij, en dat vinden wij een gemis voor de kinderen, ook van onze eigen leden, die veel plezier kunnen beleven met hun leeftijdgenoten.

NL DOET is ook dit jaar weer een vrijwilligersmoment, waar we naar uitkijken. In het weekend van 11 maart gaan we weer de nodige klusjes doen. Meer info volgt via onze sociale media kanalen.

Laten we met z’n allen het bouwproces ondersteunen. Zo zal Korvesta op diverse plekken kunnen doorgroeien.
Praat over onze mooie sport, en draag uit waar we voor staan. Een warme vereniging waar iedereen welkom is.
 
Een mooi 2023.


 
 

Een sportieve groet,
Het bestuur van Korvesta

nooduitgang

Nooduitgang Korvesta kantine