Nieuwsbrief maart 2022

Geachte sportvrienden,

De beperkingen, die de Coronatijd met zich meebracht, zijn grotendeels achter de rug. Het wedstrijdverloop wordt nog wel beïnvloed door voorkomende besmettingen, maar daar moeten we mee omgaan.

Voor het verenigingsleven is het een verademing, omdat we ons nu echt kunnen richten op de opbouw van Korvesta.
Het traject wat we twee jaar geleden hebben ingezet, moeten we nu verder gaan uitwerken in de komende tijd.
Dat vergt inzet van iedereen. Met z’n allen gaan we werken aan een mooie toekomst.

Trainingen/wedstrijden:
De trainingen buiten gaan definitief beginnen op 16 maart.
Voor de Kangoeroegroep zal het buiten trainen beginnen op zaterdag 2 april.
Competitiewedstrijden gaan nog enkele weken in de zaal door, en eind april begint de competitie dan weer op het veld. In de voorjaarscompetitie spelen we met de senioren en twee E teams.

Schoolkorfbal:
Het schoolkorfbaltoernooi zal worden gehouden op woensdag 15 juni.
De commissie, Bert Driehuizen, Sentinus de Wit en Arie Driehuizen, zullen alle voorbereidingen gaan doen in samenwerking met de buurtsportcoaches. Op de dag zelf helpen natuurlijk alle vrijwilligers.
We hopen op veel respons van de scholen en buurten, zodat we een mooi toernooi kunnen neerzetten.
Binnenkort gaat de nieuwe website (www:schoolkorfbalcoevorden.nl) voor het schoolkorfbal online.
Deze website is ook gemaakt door onze mediasponsor MeerdanOnline.nl

Vriendenclub:
Het bestuur gaat een doorstart maken met de vriendenclub van Korvesta. Arie Driehuizen zal als penningmeester deze actie gaan begeleiden. We hopen weer veel mensen over de streep te trekken, die op deze wijze Korvesta willen ondersteunen voor zaken waar we allemaal veel plezier aan kunnen beleven. Zo hebben we in het verleden de TV en Terrasbanken aangekocht.

Ledenwervingsperiode:
De komende periode zal voor Korvesta in het teken staan van ledenbehoud, en ledenwerving. De basisgedachte, vanuit het beleidsplan 2020-2022 is dat we de club van onderaf willen opbouwen, maar daarbij moeten we ook aandacht hebben op de senioren en KorfbalFit, omdat daar het kader gevormd kan worden.
De ouders zullen benaderd worden (in een kort interview), om te zien wat men voor Korvesta kan en wil betekenen.
Door er met z’n allen de schouders er onder te zetten, zorgen we voor een stabiele toekomst van Korvesta.

Werk mee, als je gevraagd wordt, of neem zelf contact op met Theo Blauw 0640021614

Een sportieve groet,
Het bestuur van Korvesta

https://www.korvesta.nl/
https://meerdanonline.nl/