Nieuwsbrief Mei

Nieuwsbrief Mei

Geachte Sportvrienden,
 
Er zijn op dit moment veel mensen, die kennis maken met diverse onderdelen van onze mooie korfbalsport.
Enkele ouders van de E jeugd trainen, op hetzelfde tijdstip als hun kind, gezellig met Sentinus de Wit, om kennis te maken met KombiFit. Een korfbalvorm, voor niet competitie spelende leden. Lekker een uurtje sporten in een ontspannende, maar wel inspannende sfeer. KOM OOK MEEDOEN, EN SFEERPROEVEN.
 
De komende tijd zal er de nodige aandacht zijn voor het schoolkorfbalproject.  Op 18 mei beginnen de schoolkorfbaltrainingen, en zullen elke woensdag doorgaan tot aan de toernooi dag op 15 juni.
Er zijn al veel korfballessen gegeven aan diverse scholen, en het enthousiasme is heel hoog.
We hopen dan ook op een mooi toernooi.
 
Op organisatorisch vlak proberen we stappen te maken. Door Corona zijn diverse taken niet ingevuld, maar daar is het bestuur nu mee aan de slag om die te vullen. Als iemand graag een kantinedienst zou willen doen, geef dat dan aan, als u in de kantine bent, of aan een bestuurslid. We gaan dan met u in overleg om het in te vullen.
 
Onze facilitaire commissie is druk bezig met de planning voor verharding aan een kant van het veld, en de verbouwing. Zoals de laatste berichten zijn, komt er deze week verharding langs de rechterzijde van het veld.
Remon Botter heeft overleg over de aanbouw van het invalidentoilet en nooduitgang in de kantine.
 
ROPARUN 2022
Korvesta verleent onderdak aan twee teams van de Roparun. Dit is een hardloop evenement om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De teams komen twee maal door Coevorden tijdens de pinksterdagen.
Korvesta verleent onderdak aan de lopers, verzorgers en de caterings ploegen. Kijk voor meer info op Roparun.nl 
 
Er is dus genoeg te doen binnen, en om Korvesta.  Help allemaal mee, als dat gevraagd wordt.