Nieuwsbrief Oktober

nieuwsbrief oktober
Geachte sportvrienden,
 
Aan het eind van deze week krijgt u van de penningmeester de nieuwe contributiebrieven voor het seizoen 2022-2023. De bondscontributiebedragen zijn door de bond opnieuw vastgesteld, daarom zijn de brieven iets later dan gepland.
 
We zijn druk bezig met alle stukken voor de jaarvergadering. Rond 18 oktober komen die per mail naar de leden toe, zodat u zich goed kan voorbereiden op deze vergadering. Het is voor een bestuur altijd weer een spannende tijd. Doen we het goed als club, of moeten we dingen bijstellen. Als bestuur zijn we best tevreden met de huidige gang van zaken, al kunnen er best wat senior leden bij. Ook wij hebben oog voor de hoge energieprijzen, en proberen zo goed als mogelijk mee om te gaan. We zijn aan het kijken hoe we dit binnen de begroting voor 2022-2023 het beste kunnen verwerken, maar dat vergt een groot oplossend vermogen.
 
De grote clubactie loopt nog enkele weken (tot 6 december). Verkoop zoveel mogelijk loten. Dat zal ook de clubkas ten goede komen, in die zin, dat de jeugd hun evenementen kunnen krijgen, die voor hen op de planning staan, zonder extra druk op de begroting.
 
De zaaltrainingen beginnen op 18 oktober voor de dinsdag KombiFit groep, en 19 oktober voor de overig groepen. Onze kangoeroes gaan op 8 oktober starten in de Parkschool van 11-12 uur, onder leiding van Teun van de Ploeg.
De trainingsmogelijkheden zijn legio. Als een senior niet op zijn tijd of dag kan trainen door werk of iets anders, schuif dan eens aan bij een KombiFit groep, zodat je toch kan sporten.  De KombiFit groep zelf, kan ook switchen als dat nodig is tussen de beide dagen, of zelfs alle trainingen meedoen.
 
De vriendentraining verloopt goed. Je hebt tot 26 oktober de mogelijkheid om vrienden/vriendinnen mee te nemen naar de training. Zo verdien je loten, die we gaan trekken op 26 oktober in de Swaneburg. Ook senioren en KombiFitters kunnen iemand meenemen. Vraag eens iemand mee, en maak er een gezellig uitje van bij Korvesta.  Bij de jeugd kunnen er al diverse mensen in de prijzen vallen.
De vraag zal zijn: wie wint de € 50 als hoofdprijs op 26 oktober?
 
De nationale sportweek is weer voorbij. Ook Korvesta heeft zich weer goed laten zien. De kangoeroemiddag trok weer enkele nieuwe kinderen naar de Pampert. Ook werden er clinics gegeven aan de Willibrordusschool en de Buitenvreeschool. Daar deden in totaal zo’n 300 kinderen aan mee. Zo konden we Korvesta en de korfbalsport weer promoten. In de gesprekken rondom deze clinics, komen we er, als club zeer positief uit, en wordt de samenwerking met de scholen steeds beter.  Dit kan alleen maar leiden tot een groter schoolkorfbaltoernooi in 2023.
 
De najaarscompetitie is alweer bijna ten einde, met wisselende resultaten, maar wel veel inzet en leuke wedstrijden. Bij het ter perse gaan van dit bericht, lijkt de E ploeg de beste kansen te hebben op een kampioenschap, maar dan moeten ze nog wel de resterende wedstrijden winnen. Laten we hopen dat we binnenkort taart kunnen eten op een kampioen, en een geslaagde jaarvergadering.
 
Door er met z’n allen de schouders eronder te zetten gaan we een mooie toekomst tegemoet.
 
 
 

Een sportieve groet,
Het bestuur van Korvesta

Nieuwsbrief Oktober