Nieuwsbrief November

Nieuwsbrief November 2022

Geachte sportvrienden,

Sinterklaas is weer in het land, en heeft Korvesta gevraagd een pietentraining te organiseren voor de kinderen van 3,5 – 6 jaar. Teun van der Ploeg zal dit met de hulp van enkele al gevorderde pieten gaan oppakken op zaterdag 3 december in de gymzaal van de Parkschool. Geef u kinderen zo snel mogelijk op, want volgende week worden ook de scholen geïnformeerd. Vol is vol.  

De jaarvergadering:

We hebben een goede jaarvergadering achter de rug. Hier enkele punten:

De voorzitter gaf een algemeen positief beeld van de vereniging.

Op diverse plaatsen binnen de organisatie is versterking noodzakelijk, en daar wordt naar gekeken.

Het verslag van de kascontrole boekjaar 2021 – 2022 gaf een prima beeld. 

Na enige aanpassingen, wordt de begroting 2022 – 2023 goedgekeurd door de ledenvergadering.

Theo Blauw wordt herkozen als voorzitter.

Contributie wordt per 1 juli voor het seizoen 2023-2024 alle groepen verhoogd met € 0,50

Het beleidsplan wordt unaniem goedgekeurd

De penningmeester zal actief bezig gaan met de vrienden van Korvesta.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanpassing van onze nieuwe statuten, zodat we helemaal voldoen aan Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)


Zaalcompetitie

We gaan de komende winter weer een mooie competitie tegemoet. Iedereen heeft het programma gekregen.

De indeling van alle ploegen ziet er prima uit. We hopen dat iedereen, zowel spelers als toeschouwers, veel korfbalplezier zullen beleven.

Tussen kerst en nieuwjaar zal er geen training zijn.

Nooduitgang:
Eind december zal de nooduitgang van onze kantine geplaatst worden.
Direct daarna zal er een andere keuken geplaatst worden. Zo maken we weer een mooie stap voorwaarts.


Wilt u ook eens komen sporten, trek dan de stoute schoenen aan, en kom naar de Swaneburg om eens sfeer te komen proeven. Niets moet, alles mag op eigen niveau.

Laten we met z’n allen de schouders onder de club zetten. Er is genoeg te doen. We benaderen u in de komende tijd.

Een sportieve groet,
korfbalvereniging Korvesta

https://www.korvesta.nl/
https://www.schoolkorfbalcoevorden.nl/