Organisatie Korvesta

Binnen Korvesta volgt men het landelijke vrijwilligersbeleid. Mensen die een bepaalde taak (gaan) verrichten kunnen in overleg , indien gewenst is, een opleiding volgen. Het bestuur en vrijwilligerscoördinator bepalen welke opleiding van toepassing is.

Bestuur

Voorzitter Lammie Botter voorzitter.korvesta@outlook.com
Secretaris Ada Zweers secretaris.korvesta@outlook.com
Penningmeester Arie Driehuizen penningmeester.korvesta@outlook.com
Lid Vacant  
Lid Vacant  

Technische Commissie

Voorzitter Bertus Schokker  tc_korvesta@outlook.com
Schoolkorfbal Sabine Steenwijk  skc_korvesta@outlook.com
Wedstrijdsecretaris Arie Driehuizen  

Accommodatie

Gebouw/Veld/Verhuur     Arie Driehuizen                

ac_korvesta@outlook.com                                               

Schoonmaak Johanna Tromp  

Overige functionarissen

Vrijwilligerscoördinator    Remon Botter

Opleidingscoördinator     Theo Blauw 

Vertrouwenspersoon       Theo Blauw                           06-40021614