Organisatie Korvesta

Binnen Korvesta volgt men het landelijke vrijwilligersbeleid. Mensen die een bepaalde taak (gaan) verrichten kunnen in overleg , indien gewenst is, een opleiding volgen. Het bestuur en vrijwilligerscoördinator bepalen welke opleiding van toepassing is.


Bestuur

Voorzitter Lammie Botter                                          voorzitter.korvesta@outlook.com
Secretaris Yvonne v/d Weide                                          secretaris.korvesta@outlook.com
Penningmeester Arie Driehuizen                                          penningmeester.korvesta@outlook.com

Technische Commissie

Voorzitter Theo Blauw  
Secretaris Carla Hamminga korvesta.tc@gmail.com
Lid Nienke Koornstra  
Wedstrijdsecretaris Arie Driehuizen korvesta@outlook.com
Schoolkorfbal TC Korvesta korvesta.tc@gmail.com

Accommodatie

Gebouw/Veld/Verhuur    

                Arie Driehuizen                         

                    ac_korvesta@outlook.com                                                

Schoonmaak                Johanna Tromp  

Overige functionarissen

Opleidingscoördinator     Theo Blauw                                                      korvesta.tc@gmail.com

Vertrouwenspersoon       Theo Blauw                                                      theoblauw@gmail.com