Organisatie Korvesta

Binnen Korvesta volgt men het landelijke vrijwilligersbeleid. Mensen die een bepaalde taak (gaan) verrichten kunnen in overleg , indien gewenst is, een opleiding volgen. Het bestuur en vrijwilligerscoördinator bepalen welke opleiding van toepassing is.

Bestuur

Voorzitter Lammie Botter voorzitter.korvesta@outlook.com
Secretaris Ada Zweers secretaris.korvesta@outlook.com
Penningmeester Arie Driehuizen penningmeester.korvesta@outlook.com
Lid Vacant  
Lid Vacant  

Technische Commissie

Schoolkorfbal Sabine Steenwijk skc_korvesta@outlook.com
Wedstrijdsecretaris Sabine Steenwijk ws-korvesta@outlook.com

Accommodatie

Gebouw/Veld/Verhuur    

Arie Driehuizen                 

                 

ac_korvesta@outlook.com                                               

Schoonmaak Johanna Tromp  

Overige functionarissen

Vrijwilligerscoördinator    Remon Botter

Opleidingscoördinator     Theo Blauw 

Vertrouwenspersoon       Theo Blauw