Skip to content
vooraankondiging school23

School en Buurtenkorfbal

Op 24 mei vind bij Korfbalvereniging Korvesta  jaarlijkse

School en Buurten korfbal plaats.

Het evenement is gepland en is te volgen via de website

SchoolkorfbalCoevorden.nl  alwaar men zich kan opgeven voor deelname.