Skip to content

Leeftijdsgroepen

Leeftijdsindeling KNKV

a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke wedstrijd per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 1 oktober geldt:

Senioren ouder dan      19 jaar
A-junioren tussen         15,1 en 18,0 jaar;
B-aspiranten tussen     13,1 en 15,0 jaar;
C-aspiranten tussen     11,1 en 13,0 jaar;
D-pupillen tussen           9,1 en 11,0 jaar;
E-pupillen tussen           7,1 en 9,0 jaar;
F-pupillen tussen           5,1 en 7,0 jaar.

b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor A-jeugd mogen senioren die op 1 oktober 19 jaar zijn deelnemen, mits zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de 18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

c. Spelers mogen vanaf de dag waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor F-jeugd.

2. Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen spelers, die op 1 oktober de er achter vermelde leeftijd hebben, uitkomen:

A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder; 
B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder; 
C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder; 
D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder; 
E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder; 
F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.