Skip to content

Opleidingen

Opleidingen binnen het KNKV

Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt door het KNKV het spelregelbewijs verplicht gesteld als eis aan het lidmaatschap van een korfbalvereniging. Via Korfbalmastersz kun je het certificaat behalen.

De opleidingscoördinator Theo Blauw kan je er meer over vertellen. Er zullen binnen Korvesta enkele spelregelavonden worden gehouden. Kijk ook eens op de site van Korfbalmastersz en ga vast oefenen.

 

Arbitrale opleidingen

Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving gecreëerd door competente (sport)bestuurders.  Dit is het uitgangspunt voor de opleidingen, niet alleen bij het KNKV, maar sportbreed. Het KNKV geeft voor de arbitrale kant hier invulling aan middels de onderstaande opleidingen.
 
Een van de belangrijkste cursus is de Scheidsrechtersopleidingen, daarnaast zijn er natuurlijk diverse andere cursussen, die je in overleg met het bestuur zou kunnen volgen.

Het KNKV biedt verenigingen de mogelijkheid om haar leden op te leiden en uiteindelijk zo jong mogelijk
(vanaf 14 jaar) het spelregelbewijs te laten behalen. Dat kan via de website www.korfbalmasterz.nl
Dit is een officiële KNKV-website. Voor meer informatie over opleidingen kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator Theo Blauw.

Korfbalmastersz

Op Korfbalmasterz.nl vind je alles wat je nodig hebt om op een leuke en handige manier je spelregels te oefenen, met behulp van veel foto’s en filmpjes. Alle spelregels zijn omschreven in heldere taal en worden verduidelijkt met herkenbare voorbeelden. Zo weet je precies hoe je ze moet toepassen tijdens je wedstrijd én je begrijpt de beslissingen van de scheidsrechter beter.

Je kunt nu je spelregelkennis al oefenen; kijk dus snel op www.korfbalmasterz.nl. Het behalen van je spelregelbewijs wordt in de toekomst een verplichting voor alle spelers vanaf 15 jaar. Na het behalen van je spelregelbewijs kun je kiezen voor diverse vervolgopleidingen:

Scheidsrechter

Op elk niveau wil het KNKV scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. Doel van de opleiding is de cursist op te leiden voor het fluiten van wedstrijden in het wedstrijdkorfbal.

Jeugdscheidsrechter EF-BCD
Toelatingseisen:

  • Voor het leiden van wedstrijden in het breedtekorfbal dient het spelregelbewijs te zijn behaald;
  • De minimumleeftijd voor deelname aan de Proeve van Bekwaamheid module EF is 15 jaar;
  • De minimumleeftijd voor deelname aan de proeve van Bekwaamheid module BCD is 16 jaar.

KNKV-scheidsrechter
Toelatingseisen

  • De minimumleeftijd voor het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid is 17 jaar.

Trainer

Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving gecreëerd door competente (sport)bestuurders.

Uitgaande van bovenstaande wil het KNKV er toe bijdragen dat alle teams getraind en gecoacht worden door gecertificeerde trainers en coaches. Het KNKV heeft daar een drietal opleidingen voor; hieronder lees je daar meer over.

1. Korfbal Trainer 2
De opleiding heeft als kern het lesgeven (didactiek). Lesgeven is de basis om de inhoud (korfbalvaardigheden) over te kunnen brengen. In de opleiding wordt ook enige aandacht besteed aan het coachen. Ook moet de cursist een keer assisteren bij een korfbalactiviteit.
De opleiding is vooral praktijkgericht.
2. Korfbal Trainer 3
In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het proces van “van analyse naar oefenstof”. Kennis van korfbal, van training en van korfballers komt aan bod.
3. Korfbal Trainer 4
Alle aspecten van het trainersvak worden verder en dieper uitgewerkt.

De opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches

De opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches

Korfbaltrainers vereniging