Skip to content

Organisatie

Binnen Korvesta volgt men het landelijke vrijwilligersbeleid. Mensen die een bepaalde taak (gaan) verrichten kunnen in overleg , indien gewenst is, een opleiding volgen. Het bestuur en vrijwilligerscoördinator bepalen welke opleiding van toepassing is.

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid kantine

Theo Blauw
Lammie Boertien
Arie Driehuizen
Ilona Elzinga

Activiteiten commissie

Coördinator

Joyce Ahuis
Kim Prins
Danny Dragt

Kantine

Verhuur gebouw & veld
Kantinebeheer

Arie Driehuizen

Ilona Elzinga

Facilitaire commissie

Coördinator

Remon Botter
Sentinus de Wit
Martine Buit

Technische commissie

Coach
Wedstrijdsecretaris

Theo Blauw
Arie Driehuizen

Overige functionarissen

PR, Social Media & website
Opleidingscoördinator
Vertrouwenspersoon

Bert Driehuizen

Nienke Koornstra