Evenementenkalender Korvesta

Op deze pagina vindt u de nu reeds bekende evenementen die, gedurende het seizoen, door Korvesta georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook diverse evenementen waaraan wij als vereniging deelnemen.
Het is een jaaroverzicht, waar een evenement in vermeld wordt, als de datum bekend is. Het is dus belangrijk dat u deze pagina in de gaten houdt. Natuurlijk wordt u ook via onze Facebookpagina op de hoogte gehouden. 

Schoolkorfbal 2018

Het schoolkorfbaltoernooi zal in 2018 gehouden worden op 16 mei. Aanvang zal zijn om 14.30 uur.

 

INFORMATIE

Op 22 juni 2018 gaan we weer inschrijven voor het Vonk volleybaltoernooi. Lekker eens met elkaar een andere sport bedrijven.

 

Info volgt via Nieuwsbrief.

Afsluiting seizoen 2017 - 2018

We sluiten met z'n allen het seizoen 2017 - 2018 af in juli met een spelmiddag en een BBQ

Spelregelavond, als opstart naar het spelregelbewijs.

 

Korvesta organiseert voor haar leden en de ouders enkele malen per jaar een spelregel avond. De bond gaat de verplichting opleggen om het spelregel bewijs te halen. Men kan dit geheel on-line doen. Dus thuis in de warme huiskamer de toetsen doen en zelfstandig werken naar het halen van het spelregelbewijs.

Korvesta organiseert de PIETENTRAINING.

 

In de Swaneburg wordt de schooljeugd van Coevorden, in november, uitgenodigd om mee te komen doen. Door middel van diverse opdrachten kunnen ze hun PIETENDIPLOMA verdienen.

Meestal komt Sint met zijn pieten langs om te kijken.

Spelavonden met kaarten, sjoelen of darten.

 

Vrijwilligers van Korvesta organiseren per jaar enkele avonden, waarop men kan kaarten, sjoelen en kan darten. We hopen op veel deelname.

Op 1-12-2017 hadden we een geslaagde spelavond. De volgende datum wordt nog vastgesteld 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

Elk jaar organiseren we een nieuwjaarsreceptie.

 

In 2018 is die gehouden op 19 januari. Het was een gezellige avond.