Organisatie Korvesta

Binnen Korvesta volgt men het landelijke vrijwilligersbeleid. Mensen die een bepaalde taak (gaan) verrichten kunnen in overleg , indien gewenst is, een opleiding volgen. Het bestuur en vrijwilligerscoördinator bepalen welke opleiding van toepassing is.


Bestuur

Voorzitter                  Theo Blauw                     korvesta@outlook.com

Secretaris                 Lammie Boertien             korvesta@outlook.com

Penningmeester       Arie Driehuizen                korvesta@outlook.com

Bestuurslid Kantine  Yvonne van der Weide    korvesta@outlook.com


PR / Social Media en beheer website         Bert Driehuizen


Technische Commissie

Coach                                   Theo Blauw

Wedstrijdsecretaris               Arie Driehuizen       korvesta.tc@gmail.com

Schoolkorfbal                        Nienke Koornstra    korvesta.tc@gmail.com


Kantine

Verhuur  Gebouw / Veld        Arie Driehuizen              korvesta@outlook.com

Kantinebeheer                       Yvonne van der Weide  / Marije Kuyer


Facilitaire commissie

Deze groep vrijwilligers onderhoudt de gehele accommodatie en materialen.
Remon Botter         Coördinator                                       korvesta@outlook.com

Sentinus de Wit

Andre Smit

Rene Kamp

Jense de Jong


Activiteiten en Actie Commissie

Joyce Ahuis          Coördinator       

Kim Prins

Danny Dragt


Overige functionarissen

Opleidingscoördinator                                                         korvesta.tc@gmail.com

Vertrouwenspersoon             Nienke Koornstra                   nkoornstra1983@gmail.com